Visuotinis MBK narių susirinkimas: aktyvūs 2009-ieji ir dideli tikslai 2010-iesiems14 kovo 2010

mbk_20100314_01[1]Jau antrus metus iš eilės, Lietuvos MB Klubo Šiaulių skyrius priėmė garbingus svečius. 2010 metų vasario 27 dieną į šį puikų miestą dalyvauti svarbiausiame Klubo metų renginyje – Visuotiniame narių susirinkime – suvažiavo Lietuvos MB Klubo nariai iš visos Lietuvos. Akivaizdu, kad sustikimo svarba gerai suprantama visiems – įstatuose numatytais būdais savo valios neišreiškė vos keletas Klubo narių. Nemažu būriu Susirinkimą stebėjo ir Klubo svečiai iš Panevėžio, Klaipėdos, Vilniaus bei Pietų Lietuvos.

Oficialioji dalis: sėkmingai įgyvendinta 2009-ųjų programa ir nauji uždaviniai

Dalykinė Susirinkimo dalis prasidėjo Klubo prezidento Rimanto Olšausko pristatytomis Klubo veiklos ir finansine ataskaitomis. O pasidžiaugti išties yra kuo – 2009-aisiais Klubas suorganizavo net aštuonis ryškius originalius renginius, kurių dėka mūsų propaguojamos vertybės buvo pristatytos patraukliai ir intriguojančiai:

* Balandžio 25 d. Klubo atstovai Rygoje sveikino Latvijos mbclub.lv su 5 metų jubiliejumi – stipriname ryšius su kaimyninių šalių Mercedes-Benz mėgėjais.

* Gegužės 23 d. Padedant Mercedes-Benz atstovui UAB Silberauto įvyko jau tradiciniai Naujų Mercedes-Benz automobilių bandymai vaizdingose Trakų apylinkėse – supažindiname Mercedes-Benz gerbėjus su naujausiais modeliais.

* Gegužės 30 d. MBK Vilniaus skyrius pakvietė Klubo narius ir visus Mercedes-Benz mėgėjus į kartingų varžybas Aukštadvaryje – siekiame vienyti mūsų mėgstamos markės fanus.

* Gegužės 31 d. MBK Šiaulių skyrius surengė nuostabų susitikimą su 24-ųjų Šiaulių apskrities vaikų globos namų auklėtiniais – malonu, kad galime nudžiuginti vaikus supažindindami juos su Mercedes-Benz.

* Birželio 13 d. Klubas prisistatė Pietų Lietuvos gyventojams sudalyvaudamas Alytaus miesto dienose.

* Rugpjūčio 29-30 d. d. Mercedes-Benz gerbėjai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir kitų Lietuvos vietovių, o taip pat svečiai iš Latvijos, pakartojo grandiozinį 2008-ųjų Mercedes-Benz draugų žygį per Lietuvą.

* Rugsėjo 13 d. Klubo atstovai dalyvavo tradiciniame Latvijos mbclub.lv renginyje Luxury of MB Coupes 2009 Rundalėje.

* Spalio 22-24 d. d. Klubo nariai lankėsi Mercedes-Benz logistikos centre Germershaime, stebėjo C-klasės surinkimą Zindelfingene ir susipažino su Brabus, jau penkerius metus iš eilės išrinkto geriausia Vokietijos tiuningo kompanija, veikla.

Šalia šių renginių kiekvienas skyrius taip pat turėjo nemaža įdomių įvykių, pvz. vilniečiai bendravo su sportinės aviacijos superžvaigžde Jurgiu Kairiu, susipažino su Sonax pasiekimais kuriant automobilių priežiūros reikmenis, lankėsi Vilniaus miesto eismo valdymo centre, organizavo ne viena neformalų pasilinksminimą. Kituose Lietuvos miestuose vyko ne mažiau turininga veikla ir tai yra bene svarbiausias skirtumas nuo 2008-ųjų, kai svarbiausi Klubo įvykiai atsitikdavo Vilniuje.

Metų pradžioje Klubo kasoje buvo 2‘715 litų. Klubo pajamos sudarė 7’153 litus, didžiąją dalį jų sudarė paramos lėšos ir nario mokestis. Išlaidos siekė 7’078 litus, o pagrindiniai jų straipsniai – Klubo renginių finansavimas, atributikos gamyba, administracinės išlaidos (įstatų registravimas ir banko mokesčiai). Klubo prezidento, valdybos ir tinklapio mbclub.lt administracijos darbo apmokėjimui neišleistas nė vienas centas. Metų pabaigą Klubas sutiko turėdamas 2’790 litų.

Prezidentas konstatavo, kad sėkmingai įvykdęs 2009-metų veiklos programą, Klubas įsitvirtino kaip neginčijamas Lietuvos MB judėjimo lyderis, o jo veiklos geografija bei ryšiai su Mercedes-Benz mėgėjais Lietuvoje ir užsienyje labai sustiprėjo. Balsų dauguma Visuotinis narių susirinkimas patvirtino Lietuvos MB Klubo veiklos ir finansinę ataskaitas.

Ta pačia proga Prezidentas prisiminė ir padėkojo Klubo rėmėjams – originaliomis Mercedes-Benz ir neoriginaliomis dalimis prekiaujančiai UAB „Rigeva“, įteikusiai specialias dovanas visiems Visuotinio susirinkimo dalyviams, Mercedes-Benz atstovui UAB „Silberauto“, automobilių priežiūros priemonių Sonax platintojui UAB „Sonbalt“, Mobil 1 platintojui UAB „Markevičius ir Ko.“, atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų specialistams UAB „Eoltas“, prekybos atsarginėmis dalimis ir remonto UAB „Girilis“ ir kitiems. Atskirai pažymėti žmonės, itin prisidėję prie Lietuvos Mercedes-Benz mėgėjų judėjimo stiprinimo – Vytautas Bajorūnas (UAB „Silberauto“), tinklapio mbclub.lt administratorių ir moderatorių komanda bei visi jo lankytojai, o taip pat asmenys, parėmę MB judėjimą pervesdami iki 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio.

Visuotinis narių susitinkimas taip pat apsvarstė Klubo narytės tarptautinėje Mercedes-Benz klubų organizacijoje klausimą. Prezidentas Rimantas Olšauskas informavo kokie darbai šia kryptimi jau nuveikti ir paprašė priimti tam tikrus pakeitimus, Klubo įstatuose, kad jie atitiktų oficialiai pripažintiems Mercedes-Benz klubams keliamus reikalavimus. Siekdamas, kad Lietuvos MB judėjimas būtų atstovaujamas tarptautiniu lygiu, Susirinkimas pritarė šiai idėjai ir reikiamiems pakeitimams.

Paskutinis, tačiau ne mažiausiai svarbus klausimas, kurį spręsti išskirtinę teisę turi tik Visuotinis narių susitinkimas – komandos, vesiančios Klubą į naujus laimėjimus 2010-aisiais, patvirtinimas. Valdybos narių įgaliojimai pratęsti Rimantui Olšauskui, Mariui Kuliešiui (abu iš Vilniaus), Tomui Valeckiui (Šiauliai) ir Gintarei Olšauskaitei (Vilnius). Iš valdybos pasitaukus Giedriui Latakui, kuris nusprendė susitelkti ties MBK Pajūrio skyriaus vadovo pareigomis, Klaipėda neliks nuskriausta – naujuoju valdybos nariu išrinktas autoritetingas šio miesto atstovas Saulius Jasionis. Netrukus susirinkusi valdyba Klubo prezidentu dar vienerių metų kadencijai perrinko Rimantą Olšauską.

Linksmoji dalis: paskaita apie eismo saugumą ir linksmybės iki ryto

Atlikus didelį darbą, linksmoji Visuotinio narių susirinkimo dalis prasidėjo tiesiog salėje, kurioje vyko oficialioji – Klubo nariai ir svečiai išklausė paskaitą apie eismo saugumą bei vairuotojų ruošimo ypatumus, o vėliau išbandė jėgas E. Andrulio vairavimo mokyklos, kurios patalpose vyko Susirinkimas, suorganizuotame Kelių eismo taisyklių žinių patikrinime. Ši mokykla, įkurta 2005 metais, nuo pat veiklos pradžios užsiima būsimųjų „B“ kategorijos vairuotojų teoriniu ir praktiniu mokymu.

Nežiūrint to, kad kiekvienas iš mūsų jaučiasi puikiai žinąs eismo taisykles, rezultatai nebuvo tokie džiuginantys ir parodė, jog daugeliui verta perskaityti šį svarbų dokumentą dar sykį. Improvizuoto konkurso nugalėtoju tapo Marius iš Klaipėdos, jis už šį pasiekimą apdovanotas šampanu. Na o silpniausiai pasirodęs dalyvis gavo simbolišką paguodos prizą – indelį krienų. Organizatoriai linki, kad niekam netektų „paragauti krienų“ kelyje. Savo ruožtu Klubas padėkojo E. Andrulio vairavimo mokyklai už šią paskaitą ir konkursą bei su malonumu įteikė jos atstovams automobilio priežiūros priemonių gamintojo Sonax dovaną.

Vėliau renginys persikėlė į specialiai tam reikalui parinktą sodyboje Šiaulių pakraštyje. Ten buvo įdomių pažinčių ir karštų diskusijų, pirtis su kubilu ir muzikiniai-akrobatiniai pasirodymai, dar žinomi šokių pavadinimu, užstalė ir kiti tokiais atvejais derantys užsiėmimai. Tradiciškai iki pat ryto…

Dėkojame Klubo nariams ir visiems Mercedes-Benz fanams už puikų 2009-ųjų sezoną

Lietuvos MB klubas dėkoja aktyviems Klubo nariams, taip pat visiems, palaikantiems Klubą ir Mercedes-Benz judėjimą. Džiaugiamės sėkmingu 2009-ųjų sezonu, kuris įtvirtino Klubo, kaip neginčijamo Lietuvos MB judėjimo lyderio, vaidmenį, išplėtė jo veiklos geografiją bei sustiprino ryšius su Mercedes-Benz mėgėjais Lietuvoje ir užsienyje. Tikime, kad visi kartu ir toliau populiarinsime mūsų mėgstamos Mercedes-Benz markės vardą ateityje bei pasieksime tarptautinio Lietuvos MB judėjimo pripažinimo.

Asociacija MB klubas – Lietuvos MB judėjimo lyderis
Savanorių pr. 16, 03116 Vilnius

© 2010, superbenz.lt