Visuotinis MB klubo narių susirinkimas 201628 kovo 2016

ee7db160-580a-4391-ad6b-09968c898602

 

2016 m. vasario 27 d. Vilniuje įvyko visuotinis MB klubo narių susirinkimas. Susirinkimas prasidėjo nuo ekskursijų po LR prezidentūrą ir Vilniaus Universitetą.

Vėliau susirinkę klubo nariai aptarė praeitų metų rezultatus ir nuveiktus darbus, buvo patvirtintas 2016 metų sezono planas.

Susirinkimo metu buvo vienbalsiai patvirtinta klubo veiklos ataskaitą už 2015 metus, taip pat vienbalsiai buvo patvirtinta 2015 metų finansinė ataskaita. Klubo nariai aptarė planuojamus renginius 2016 metais.

Vyko MB klubo valdybos rinkimai, kurių metu,  prezidentų 2 metų kadencijai išrinktas Apolinaras Čepulis, perrinkta MB klubo valdyba:  Rimantas Olšauskas, Gintarė Vitkevičienė, Apolinaras Čepulis, Edvinas Stimburys, Gediminas Peteraitis.