MBK pabaiga

10.1. MBK pasibaigia arba reorganizuojamas Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka:
10.1.1. Visuotinio MBK narių susirinkimo sprendimu;
10.1.2. Teismo sprendimu.

10.2. Jei MBK likviduojamas Visuotinio MBK narių susirinkimo sprendimu, Visuotinis MBK narių susirinkimas sudaro MBK likvidavimo komisiją, kuri sprendžia MBK lėšų ir turto panaudojimo klausimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Jei MBK likviduojamas teismo sprendimu, tai daroma Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka.