Narystė MB Klube ir MB Klubo rėmėjai Bendra informacija

MB Klubo nariu gali būti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, pripažįstantis Klubo tikslus ir įstatus. MB Klubo narys turi teisę rinkti ir būti išrinkamas į visas Klubo valdymo struktūras, teikti siūlymus dėl Klubo veiklos, dalyvauti Klubo skyriaus, kuriam jis priklauso posėdžiuose bei kitas MB Klubo įstatų nustatytas teises. MB Klubo narys privalo laikytis Klubo įstatų, siekti juose įtvirtintų tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, vykdyti kitus įsipareigojimus Klubui.

Norėdami tapti MB Klubo nariu, savo nuožiūra pasirinkę Klubo skyrių šio skyriaus vardu užpildykite nustatytos formos prašymą, patalpintą mūsų tinklapyje. Taip pat galite parsisiųsti prašymą DOC arba PDF formatų bylų pavidalu (prašymas DOC, prašymas PDF) ir pateikti jį pasirinkto skyriaus pirmininkui asmeniškai, atsiųsti el. pašto adresu info@mbclub.lt arba faksu +370 5 2768982. Kartu turite pateikti bent vieno MB Klubo nario rekomendaciją Jei Jūsų gyvenamojoje vietovėje ar netoli jos nėra MB Klubo skyriaus, arba nėra asmens, kuris galėtų pateikti Jums rekomendaciją, maloniai prašome kreiptis į Klubo valdybos narį, atsakingą už ryšius su esmais bei potencialiais Klubo nariais (telefonas +370 678 82788, el. pašto adresas info@mbclub.lt ).

Skyriaus narių susirinkimas arba Valdyba ne ilgiau kaip per vieną mėnesį priims sprendimą dėl narystės. Jei sprendimas bus teigiamas, Jums liks tik sumokėti stojamąjį bei nario mokesčius, ir MB Klubo prezidentas arba jo įgaliotas asmuo įteiks Jums MB Klubo nario pažymėjimą – nuo šio momento Jūs pilnateisis oficialaus MB Klubo narys ir organizuoto Lietuvos MB judėjimo dalyvis.

Stojamasis mokestis – vienkartinis, jo dydis 100 litų. Taip pat kasmet mokamas nario mokestis, kurio dydis – 96 litai per metus arba po 8 litus už kiekvieną narystės mėnesį (mokestis apskaičiuojamas iki kalendorinių metų pabaigos, pvz. įstojus gegužės mėnesį pirmųjų metų nario mokestis sudarys 64 litus). Šių lėšų paskirtis išskirtinai Lietuvos MB judėjimo skatinimas, Klubo Prezidentui ir Valdybos nariams darbo užmokestis ar kitokios išmokos iš Klubo nenumatytos. Visi mokėjimai MB Klubui vykdomi į atsiskaitomąją sąskaitą LT92 7300 0100 9131 9341.

Jei nesate įsitikinę ar MB Klubas yra ta organizacija, kurios tikruoju nariu norėtumėte būti, tačiau pritariate jo tikslams, programai, tapkite MB Klubo rėmėju! Jūs neturėsite balso teisės Visuotiniame MB Klubo narių bei skyrių susirinkimuose, tačiau galėsite dalyvauti visuose MB Klubo renginiuose ir aktyviai prisidėti prie Lietuvos MB judėjimo. MB Klubo rėmėjais taip pat gali tapti įmonės ir kitos organizacijos.

Iškilus klausimų dėl narystės arba rėmėjo statuso, susisiekite su Klubo valdybos nariu, atsakingu už ryšius su esamais bei potencialiais Klubo nariais ir rėmėjais (telefonas +370 678 82788, el. pašto adresas info@mbclub.lt ).

Maloniai laukiame Jūsų!

Asociacija MB klubas
Savanorių pr. 16, 03116 Vilnius