Noriu įstoti į MB klubą Prašymas stojančiajam

PRAŠYMAS PRIIMTI Į MB KLUBO NARIUS

Prašau priimti mane į asociacijos MB Klubo (toliau MBK) narius. Esu susipažinęs su MBK įstatais, pasižadu jų laikytis ir kartu su kitais MBK nariais siekti MBK tikslų įgyvendinimo.
Nurodau šiuos anketinius duomenis:

Data

Vardas, pavardė

Gyvenamoji vieta (tik miestas)

Gimimo metai

Kontaktinis telefonas

Kontaktinis El. Pašto adresas

Iš MB klubo tikiuosi ir galėčiau jam
būti naudingas

Siųsdamas šį prašymą patvirtinu, kad esu susipažinęs su asociacijos MB Klubo įstatais ir pageidauju tapti jo nariu.