MB klubo 2012 metų ataskaitinis susirinkimas Molėtuose20 vasario 2012

2012 metus klubas pradėjo pačiu svarbiausiu renginiu klubo nariams- visuotiniu narių susirinkimu. Praėjusių metų tokio renginio aprašymas prasidėjo šiais žodžiais: „Kiekvieno renginio sėkmė priklauso nuo nuotaikos ir oro“. Šį kartą taip pat ryškiai švietė saulutė, visų veiduose švietė gera nuotaika – nebaisus buvo ir žemiau -20 C nusileidęs termometro stulpelis. Malonu, kad neišsigando šalčio nei šiauliečiai, nei panevėžiečiai. Renginys prasidėjo kultūrine programa Lietuvos Etnokosmologijos muziejuje .

atask12-1[1]

 

Pasak šio muziejaus gido tai vienintelis Europoje, gal ir  pasaulyje šios srities muziejus.Su malonumu išklausę turiningų gido pasakojimų ir supratę kokia didelė visata ir kokia maža mūsų planeta , nekalbant apie mus šios žemės dulkes, pakilome į apžvalgos aikštelę, kurioje atsivėręs nuostabus vaizdas iki pat horizonto leido sugrįžti iš kosmoso mūsų žemėn.

Teko pasižiūrėti ir į saulę per teleskopą, pasirodo ir ji turi dėmių…

Pagrindinis renginys įvyko kavinėje, kur patogiai susėdę prie šilto židinio išklausę tokiam renginiui priklausančius formalumus buvo apžvelgta metinė finansinė klubo ataskaita, aptarta praėjusių metų veikla, trumpai prisiminti klubo renginiai ir trumpai pasidalinta vis dar neišblėsusiais renginių įspūdžiais, aptarti ir priimti klubo įstatų pakeitimai.

Pagal naujai primtus klubo įstatus, visuotinis susirinkimas dviems metams  balsavimo būdu išrinko naują klubo  valdybą, kuri savo ruožtu išsirinko ir naują klubo prezidentą (sveikiname Apolinarą Čepulį). Sveikiname ir naujai išrinktą klubo valdybą: Gintarę Olšauskaitę, Marių Kuliešių, Apolinarą Čepulį, Virginijų Klanauską ir Rimantą Olšauską. Linkime sėkmės ir ryžto siekiant užsibrėžtų tikslų.Vakaro oficialioji dalis baigėsi,bet diskusijos dar ilgam užlaikė didesnę dalį susirinkusių.Malonu buvo susitikti su tikrais bičiuliais.

Lietuvos MB Klubas 2012