Klubas Kas mes?

logoGerb. Lankytoja (Lankytojau),

Mums nepaprastai malonu pasveikinti Tave oficialiame Asociacijos MB Klubo,
vienijančio Lietuvos Mercedes-Benz automobilių gerbėjus, tinklapyje.
Mūsų misija – propaguoti Mercedes-Benz vertybes: aistrą automobiliams,
pagarbą žmonėms, harmoniją ir nuoseklumą.

Tai darome populiarindami Mercedes-Benz markės vardą, supažindindami visuomenę su jos istorija, pasiekimais ir
vaidmeniu automobilio raidoje, skatindami Mercedes-Benz mėgėjų
bendravimą ir kurdami jam erdves, palaikydami ryšius su Mercedes-Benz ir kitų markių mėgėjų klubais Lietuvoje
ir užsienyje, aktyviai dalyvaudami ugdant bendražmogiškąsias vertybes bei automobilinę kultūrą.

Siekiame tapti ryškia visuomenine organizacija, Mercedes-Benz mėgėjų judėjimo
Lietuvoje centru, Mercedes-Benz klubus vienijančios organizacijos
Mercedes-Benz Classic Car Club International GmbH partneriu Lietuvoje; organizacija, kurios nariu būti garbė kiekvienam Mercedes-Benz mėgėjui.

Kiekvienas, kuriam artimos šios idėjos, yra laukiamas Lietuvos Mercedes-Benz mėgėjų klube.