MBK teisinė padėtis

1.1. MBK veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Savo veikloje MBK vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų Įstatymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais Įstatais.

1.2. MBK nuo Įstatų įregistravimo dienos yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, simboliką ir sąskaitą kredito įstaigoje. Klubo veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

1.3. MBK atsako už savo prievoles savo turtu. Jis neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Klubo prievoles. Klubo santykiai su fiziniais ir juridiniais asmenimis grindžiami sutarĨių pagrindu.

1.4. MBK teisinė forma yra asociacija. Klubo pavadinimas yra MB klubas. MBK buveinės adresas: Savanorių pr. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.5. MBK steigiamas neribotam laikui.