Noriu įstoti į MB klubą Prašymas stojančiajam

PRAŠYMAS PRIIMTI Į MB KLUBO NARIUS

Prašau priimti mane į asociacijos MB Klubo (toliau MBK) narius. Esu susipažinęs su MBK įstatais, pasižadu jų laikytis ir kartu su kitais MBK nariais siekti MBK tikslų įgyvendinimo.
Nurodau šiuos anketinius duomenis:

  Data

  Vardas, pavardė

  Gyvenamoji vieta (tik miestas)

  Gimimo metai

  Kontaktinis telefonas

  Kontaktinis El. Pašto adresas

  Iš MB klubo tikiuosi ir galėčiau jam
  būti naudingas

  Siųsdamas šį prašymą patvirtinu, kad esu susipažinęs su asociacijos MB Klubo įstatais ir pageidauju tapti jo nariu.