Tinklapio mbklubas.lt naudojimo sąlygos

Autorinės teisės

Autorinės teisės į tinklapį www.mbclub.lt (tokiau vadinamą Tinklapiu) bei į Tinklapyje pateikiamus tekstus, atvaizdus, garso ir vaizdo kūrinius, elektronines bylas, nuomones, komentarus ir kitą informaciją (toliau vadinamą Informacija) priklauso asociacijai MB Klubas, jei nenurodyta kitaip. Autorinės teisės į Tinklapyje pateikiamus tekstus, atvaizdus, garso ir vaizdo kūrinius, elektronines bylas ir kitą informaciją gali priklausyti ir kitiems asmenims, jei taip su šiais asmenimis sutarta.

Pavadinimai, emblemos ir logotipai „Daimler“, „Maybach“, „Mercedes-Benz AG“, „Mercedes-Benz“, „Mopar“, „Setra“, „Smart“, atskirų modelių pavadinimai, emblemos ir logotipai priklauso koncernui Daimler AG. Kiti prekiniai ženklai, pavadinimai, logotipai ir kiti autorinių teisių objektai, kurie vienaip ar kitaip pavaizduoti Tinklapyje, priklauso šių ženklų, pavadinimų, logotpių ir kitų autorinių teisių objektų savininkams.

Tinklapis ir/arba jo autoriai, ir/arba savininkai, ir/arba administratoriai (toliau vadinimi Administracija) neprivalo atsilyginti Informacijos pateikėjui ir gali laisvai disponuoti jiems pateikta Informacija savo nuožiūra, nenurodydami Informacijos šaltinio ir/arba autoriaus. Autorius gali kreiptis į Tinklapio administratorius, prašydamas pašalinti jo pateiktą informaciją, pridėti nuorodą apie autorystę ir pan.

Jeigu Jums autoriaus teisėmis priklausanti medžiaga pateikta Tinklapyje be Jūsų žinios ir sutikimo, praneškite Tinklapio administratoriams, nurodydami šaltinį, kuriame galėtume patikrinti, kad medžiagos autorystė tikrai priklauso Jums, bei ką turėtume su ja padaryti – pašalinti iš savo svetainės, nurodyti (jei tai įmanoma) patalpinusio asmens duomenis, ar pridėti nuorodą apie Jūsų autorystę.

Jei talpinate Tinklapyje paskelbtą Informaciją, privalote gauti raštišką asociacijos MB Klubas sutikimą vienareikšmiškai ir aiškiai nurodyti Informacijos šaltinį “Šaltinis: asociacija MB Klubas”. Informacijos, paskelbtos Tinklapyje, platinimas be raštiško asociacijos MB Klubas draudžiamas.

Informacijos patalpinimas ir panaudojimas

Siųsdami, skelbdami Informaciją Tinklapyje, Jūs suteikiate Administracijai gretutines teises į visą šią informaciją (jei nėra susitariama kitaip). Jei Jūs nesutinkate su šia sąlyga, susisiekite su Tinklapio administratoriais dėl Informacijos talpinimo sąlygų.

Jei Jūsų veiksmai talpinant Informaciją pažeistų Informacijos savininko (savininkų) ir/arba autoriaus (autorių) teises, už tai esate atsakingi Jūs.

Informacija gali būti talpinama ir naudojama tik čia aprašytomis sąlygomis ir jokie kiti teiginiai, raštai, užuominos ir pan. negali būti laikomi susitarimais dėl Informacijos patalpinimo ir naudojimo.

Administracija patvirtina, kad nenaudoja Tinklapyje pateikiamos Informacijos, o taip pat jame pavaizduotų ženklų, pavadinimų, logotipų ir kitų autorinių teisių objektų komerciniais tikslais.

Atsakomybės apribojimai

Informacijai Tinklapyje nesuteikiamos jokios garantijos. Administracija negarantuoja, kad:
1. Informacija tinkama komercinei veiklai.
2. Infomacija tinkama naudoti konkrečiais tikslais ar konkrečiam uždaviniui atlikti.
3. Informaciją patalpinę asmenys gerbia ir nepažeidžia autorinių teisių.
4. Informacija yra pilna ir patikima.
5. Infomacija nepasenusi.

Administracija neprisiima jokios atsakomybės už Informacijos panaudojimą bei panaudojimo pasekmes nei Informacijos naudotojui, nei tretiesiems asmenims. Taip pat Administracija neprisiima atsakomybės už pasekmes, kurias gali sukelti laikinas ar nuolatinis Informacijos neskelbimas Tinklapyje, duomenų, patalpintų Tinklapyje, praradimas, negalimybė prisijungti prie Tinklapio bei gauti Informacijos iš jo.

Administracija neatsako už reklamos turinį (taip pat ir forumuose), taip pat neprisiima jokių įsipareigojimų, susijusių su Tinklapyje reklamuojamomis prekėmis ar paslaugomis, taip pat nėra niekaip susijusi su reklamdaviais ir jų paslaugomis ar prekėmis.

Asmeninė informacija Tinklapyje

Tinkalpyje pateikiamose komentarų, registracijos, užsakymo formose lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pvz., nurodyti vardą, telefono numerį, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą). Administracija niekada neprašo nurodyti slaptos asmeninės informacijos.

Prisijungimo prie Tinklapio slaptažodis įvedamas tik specialioje formoje ir Jūs patys atsakingi už jo slaptumo išsaugojimą bei įsipareigojate neperduoti tretiems asmenims. Apie Tinklapio lankytojus surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo. Lankytojo asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tuo atveju, jei mums reikėtų su juo susisiekti. Informacija apie lankytoją, kuris grubiai pažeidžia portalo ir forumo taisykles, kenkia, nusižengia įstatymams, gali būti panaudota sprendžiant klausimą dėl jo elgesio ir tolimesnio lankymosi Tinklapyje. Administracija gali kreiptis į teisėsaugos organus bei interneto tiekėjus dėl netinkamo lankytojo elgesio, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo ir formos.

Tinklapio darbas

Administracija negarantuoja nenutrūkstamo Tinklapio darbo. Jei Jūs naudojatės Tinklapio paslaugomis bendraudami su kitais asmenimis, keisdamiesi Informacija ir t.t., negarantuojame nenutrūkstamo ir patikimo šių paslaugų teikimo. Taip pat negarantuojame, kad Informacijoje nėra mums nežinomų kompiuterinių virusų, klaidų ar kitų galinčių Jums pakenkti dalykų.

Nuorodos

Visos Tinklapyje esančios nuorodos pateikiamos tik vartotojų patogumui. Patekę į bet kokį tinklapį pasinaudodami Tinklapyje esančia nuoroda Jūs išeinate iš Tinklapio. Administracija nevaldo, nenaudoja ir nėra atsakinga už tinklapius, kurie nėra Tinklapio dalis.

Administracija nevertina, ne pritaria arba nepritaria, netikrina ir nereklamuoja nei šių tinklapių turinio, nei jų teikiamų paslaugų, nei galimų jų aplankymo rezultatų. Už bet kokį Tinklapyje esančių nuorodų panaudojimą ir/arba nepanaudojimą visa atsakomybė atitenka vartotojams.

Jūs galite patalpinti nuorodas į Tinklapį ir/arba atskirus jo puslapius su sąlyga, kad laikysitės šių reikalavimų:
1. Nuoroda turi būti nukreipta tiesiai į Tinklapį. Draudžiama Informaciją patalpinti taip, kad ji atrodytų patalpinta tinklapyje, iš kurio duodama nuoroda (pvz. wrapper).
2. Būtina išlaikyti Tinkalpio neutralumą, t.y. draudžiama kurti įspūdį ir/arba nuomonę, kad Tinklapis ir/arba Administracija ir/arba Tinklapio lankytojai palaiko vieną ar kitą tinklapį, nuomonę, produktą, paslaugą ir t.t.
3. Draudžiama pateikti neteisingas žinias, informaciją apie Tinklapį ir/arba Administraciją, ir/arba Tinklapio vartotojus, ir/arba Tinklapio produktus bei paslaugas.

Maloniai prašome laikytis šių taisyklių.

Pagarbiai

MB Klubas